opsc

  • Aboutus
  • sale3

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วัน เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด

เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้ามาตราฐานสากล สำหรับงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมไปถึงการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง แบบครบวงจร

 3

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการทางด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจ  (Mission)

• มุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

• พัฒนาระบบการจัดการเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• สร้างพันธมิตรทางการค้าอย่างยั่งยืนทั้งลูกค้า องค์กร และผู้ผลิต